Wij worden uitgewoond

De politiek heeft in dertig jaar tijd de volkshuisvesting kapotgemaakt. De overheid schendt ons recht om te wonen en ontloopt de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende betaalbare woonruimte. Daar moet nu een einde aan komen.

Onze maat is vol

Wij, ondertekenaars van deze petitie, willen passende en betaalbare woonruimte voor onszelf én anderen. Wij eisen dat:

  • de minister hiervoor haar verantwoordelijkheid neemt, erkent dat marktwerking faalt en dat ingrijpen noodzakelijk is.
  • alle politieke partijen erkennen dat de overheid verantwoordelijk is om te zorgen voor voldoende betaalbare en passende woonruimte, en in hun verkiezingsprogramma's een brede en ambitieuze visie op volkshuisvesting opnemen, uitgewerkt tot praktisch uitvoerbare plannen.
  • de hele sector – van beleidsmakers tot woningcorporaties, van opiniemakers tot wetenschappers – zich inspant om een nieuwe visie op volkshuisvesting te ontwikkelen.
Uitklappen